Sjukgymnast/Fysioterapeut till Träningsvarvet

Vi hälsar Ulla Jansson varmt välkommen till Träningsvarvet! När vi öppnar i Januari kommer hon att ha sin mottagning hos oss.

Ulla är leg fysioterapeut sen 1990 och kliniken har samverkansavtal vilket innebär att besöket kostar 200kr, frikort gäller och om du är under 20 år eller över 85 år är det kostnadsfritt.
Hon arbetar både med fysiska och psykosomatiska besvär och har utbildning i manuell behandling, träning vid skador och funktionsnedsättningar, fotträning, spänning och stressrelaterade besvär.
Hon kan också hjälpa till med belastningsergonomiska bedömningar och ge förslag på ågärder för att minska belastningskaderiskerna.