Uppdaterat schema

Uppdaterat schema för Träningsvarvet:
Meditation nu måndagar kl 17:20 istället för onsdagar.
Kroppskännedom kl 17:20 samt Voicepower kl 19 på onsdagar.
Bellpower flyttar från tisdagar till onsdagar kl 19:30.
Samt ett nytt pass kl 9:30 på måndagar: Strongpower!
Där vår nya instruktör Stefan Skalman kommer att köra stationsträning mm. Varmt välkommen Stefan!