Om corona

Vi på Träningsvarvet inför nu bokning av plats för att träna på gymmet.
Boka din plats via appen/ gruppaktiviteter, gäller från 22 december.

Från den 23 december minskar vi antalet i salarna:
Agön = 15 st
Kråkön = 10 st
Tärnön = 9 st
Bålsön = 6 st
Gymmet = 30 st
Bryggan/entré = 18
Omklädningsrum = 3 st
Bastun = 1 st

Restriktioner från Folkhälsomyndigheten:
“Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endags tävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras.

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig.
Folkhälsomyndigheten anser dessutom att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Det inkluderar exempelvis träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter
De platser som omfattas är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar som är öppna för allmänheten.
Från den 23 december tillkommer föreskrifter om att platser för kultur- och fritidsverksamheter måste beräkna det maximala antalet besökare utifrån krav på 10 kvm/person inomhus.”

Fortsätt följa Träningsvarvets generella råd kring er träning & hälsa:
✳️ Träna aldrig med infektion i kroppen.
✳️ Stanna hemma om du känner dig krasslig.
✳️ Tvätta händerna noga och ofta med tvål och varmt vatten.
✳️ Minimera smittspridning genom att torka av redskap/maskiner, stretchmattor efter dig, använd sprayflaskor och papper/handduk.
✳️ Begränsa fysisk kontakt och håll avstånd till varandra.
✳️ Sprita händerna med medel som finns utplacerat på flertalet platser i anläggningen.

TACK för fortsatt visat ansvar, hänsyn och hjälp i detta!
Håll ut 💚 Håll igång 💚 Håll avstånd!
Var rädda om varandra!
//Åsa med personal